Ceník poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Vstupní prohlídka do zaměstnání500 Kč
Zdravotní průkaz300 Kč
Vystavení duplikátu zdravotního průkazu50 Kč
/jen pokud bylo vyšetření provedeno v naší ordinaci/
Řidičský průkaz 600 Kč
Řidičský průkaz-periodické prohlídky nad 60 let/“důchodci“/300 Kč
Zbrojní průkaz/vyšetření před vystavením/600 Kč
Zbrojní průkaz/následná kontrolní vyšetření/300 Kč
Vyšetření před umělým přerušením těhotenství700 Kč
Předoperační vyšetření před operací nehrazenou700 Kč
z veřejného zdravotního pojištění/např. plastická operace/
Potvrzení ke studiu/bez ohledu na počet přihlášek/300 Kč
Prohlídka do zaměstnání-brigáda ,práce s dětmi na táboře-první vyšetření300 Kč
Další vyšetření - opakované200 Kč
Aplikační poplatek u nepovinných očkování150 Kč
Výpis z dokumentace pro účely komerčního pojištění150-300 Kč
/dle rozsahu výpisu/, body „ na bolestné“
Potvrzení na žádost pacienta pro úřad práce200 Kč
Lékařské vyšetření pro účely pobytu v azylovém200 Kč
zařízení Charity
Pořízení kopie dokumentace je 2 Kč/stránku a 300 Kč za půlhodinu času lékaře-NA ŽÁDOST PACIENTA
Výpis z dokumentace -NA ŽÁDOST PACIENTA300 Kč
VÝPIS Z DOKUMENTACE PRO LÉKAŘE PRACOVNĚ -
LÉKAŘSKÉ PÉČE/ZÁVODNÍHO LÉKAŘE/
NUTNÁ ŽÁDOST ZÁVODNÍHO LÉKAŘE !100-250 Kč
Opakovaný výpis pro pracovnělékařské účely v témže roce100 Kč

Ceník ošetření pacientů-nepojištěných cizinců/komerčně pojištěných

NEREGISTROVANÝCH

Cílené vyšetření300 Kč
Kontrolní vyšetření150 Kč
Aplikace injekce150 Kč
Aplikace infuze250 Kč

Vysvětlivky k novým pojmům

Provozní doba je doba po kterou je možné kontaktovat zdravotnické zařízení ať osobně či telefonicky.
V případě naší ordinace se provozní doba rovná době ordinační.
Po ordinačních hodinách každý den dle předchozí domluvy prohlídky v rámci pracovně-lékařské péče, administrativa nebo návštěvy pacientů .
V Chebu 2.1.2018 MUDr.Beerová Daniela