Ceník poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Vstupní prohlídka do zaměstnání550 Kč
Zdravotní průkaz350 Kč
Vystavení duplikátu zdravotního průkazu50 Kč
/jen pokud bylo vyšetření provedeno v naší ordinaci/
Řidičský průkaz 650 Kč
Řidičský průkaz-periodické prohlídky nad 60 let/“důchodci“/350 Kč
Zbrojní průkaz/vyšetření před vystavením/650 Kč
Zbrojní průkaz/následná kontrolní vyšetření/350 Kč
Vyšetření před umělým přerušením těhotenství700 Kč
Předoperační vyšetření před operací nehrazenou700 Kč
z veřejného zdravotního pojištění/např. plastická operace/
Potvrzení ke studiu/bez ohledu na počet přihlášek/350 Kč
Prohlídka do zaměstnání-brigáda ,práce s dětmi na táboře-první vyšetření350 Kč
Další vyšetření - opakované50 Kč
Aplikační poplatek u nepovinných očkování200 Kč
Výpis z dokumentace pro účely komerčního pojištění150-300 Kč
/dle rozsahu výpisu/, body „ na bolestné“
Potvrzení na žádost pacienta pro úřad práce100 Kč
Lékařské vyšetření pro účely pobytu v azylovém100 Kč
zařízení Charity
Pořízení kopie dokumentace je 2 Kč/stránku a 300 Kč za půlhodinu času lékaře-NA ŽÁDOST PACIENTA
Výpis z dokumentace -NA ŽÁDOST PACIENTA300 Kč
VÝPIS Z DOKUMENTACE PRO LÉKAŘE PRACOVNĚ -
LÉKAŘSKÉ PÉČE/ZÁVODNÍHO LÉKAŘE/
NUTNÁ ŽÁDOST ZÁVODNÍHO LÉKAŘE !250 Kč
Opakovaný výpis pro pracovnělékařské účely v témže roce50-100 Kč

Ceník ošetření pacientů-nepojištěných cizinců/komerčně pojištěných

NEREGISTROVANÝCH

Cílené vyšetření300 Kč
Kontrolní vyšetření150 Kč
Aplikace injekce150 Kč
Aplikace infuze250 Kč

Vysvětlivky k novým pojmům

Provozní doba je doba po kterou je možné kontaktovat zdravotnické zařízení ať osobně či telefonicky. Pozor, záznamník zapínáme až v 8.00.
Po ordinačních hodinách každý den dle předchozí domluvy prohlídky v rámci pracovně-lékařské péče, administrativa nebo návštěvy pacientů .
V Chebu 3.1.2022 MUDr.Beerová Daniela