Ceník poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Vstupní prohlídka do zaměstnání, vyšetření na řidičský průkaz, vyšetření na zbrojní průkaz, předoperační vyšetření nehrazená z veřejného zdravotního pojištění - před umělým přerušením těhotenství, před plastickou operací1112 Kč
Řidičský průkaz důchodci, opakovaná vyšetření ze zdravotních důvodů - epilepsie556 Kč
Podrobný výpis z dokumentace451 Kč
Aplikační poplatek u nepovinných očkování 371 Kč
Zdravotní způsobilost - svářečský průkaz, bagr, ještěrka apod.519 Kč
Potvrzení na žádost pacienta pro úřad práce, potvrzení před umístěním do azylového zařízení Charity, potvrzení ke studiu, práce s dětmi na táboře, jiný administrativní úkon 151 Kč
Pořízení kopie dokumentace je 2 Kč/stránku

Ceník ošetření nepojištěných pacientů

Cílené vyšetření lékařem368 Kč
Kontrolní vyšetření lékařem244 Kč
Aplikace injekce62 Kč

Vysvětlivky k novým pojmům

Provozní doba je doba po kterou je možné kontaktovat naše zdravotnické zařízení.
Záznamník zapínáme denně v 8.00 hodin a vypínáme jej 15 minut před koncem ordinační doby. V pondělí na odpolední ordinaci zapínáme záznamník ve 14 hodin.
Ordinaci je možné kontaktovat telefonicky, osovně nebo e-mailem. E-mail není zabezpečený komunikační kanál - neposílejte tedy touto cestu zprávy a nevypisujte své potíže. Slouží k objednání léků a objednání na vyšetření. Neposkytuji konzultace cestou e-mailů, pacienta musím vyšetřit!
Platnost ceníku od 1.1.2024 MUDr.Beerová Daniela