Různé

Objednaní pacienti mají přednost.

Žádám tedy pacienty, aby se před návštěvou ordinace objednali.